Dzisiaj jest: Niedziela, 31 maja 2020r.
  KONTAKT  MEDIA  AKTUALNOŚCI  LISTA RADCÓW 
Okręgowa Izba Radców Prawnych
w Szczecinie

70-442 SZCZECIN, ul. Gen. Rayskiego nr 23/3
tel./fax  91-488-27-22, 91-489-16-70

sekretariat@oirp.szczecin.pl

Informacje radcowskie

 

banery->banner.gif

Informacje od Kierownika Szkolenia i Opiekuna Aplikantów

Drodzy Aplikanci

W zakładce Aplikacja znajdziecie Państwo wszystkie aktualne informacje związane z odbywaniem aplikacji radcowskiej w naszej Izbie. Zapraszamy do korzystania z tego źródła informacji.

Aplikantów I roku (2012-2014) informujemy, że od lutego rozpoczną się praktyki w sądach.

Praktyki każdego Aplikanta trwają 5 miesięcy.
Aplikanci obowiązani są uzgadniać terminy praktyk z poszczególnymi patronami ze znacznym wyprzedzeniem. Termin wskazany przez patrona jest obowiązkowy dla całej grupy.
Aplikanci winni, jeżeli pozwala na to plan praktyk, uzgadniać terminy z uwzględnieniem pierwszeństwa wydziałów sądów rejonowych przed wydziałami sądów okręgowych, a w ramach jednego sądu – pierwszeństwa wydziałów pierwszoinstancyjnych przed drugoinstancyjnymi.
Aplikant pozostaje do dyspozycji patrona przez określoną liczbę dni. Niedopuszczalne jest zwalnianie się u patronów z uzasadnieniem, iż aplikant ma do wykonania inną pracę. Patron może wymagać obecności aplikanta w godzinach urzędowania sądu.
Na praktyki aplikanci są obowiązani przynosić kodeksy, przed przystąpieniem do praktyk powinni zapoznać się z ogólnymi zasadami danej dziedziny prawa.
Aplikant ma obowiązek wykonywać polecenia patrona, jak również zachować w tajemnicy wszelkie dane, których ujawnienie mogłoby narazić na szwank interes publiczny lub prywatny. Bez zgody patrona nie wolno wynosić z budynku sądu żadnych dokumentów. W stosunku do stron, pracowników sądu, interesantów Aplikanci mają obowiązek zachowywać się odpowiednio.
W sądzie obowiązuje też należyty strój.
Patron może odmówić dopuszczenia do praktyki lub kontynuowania jej przez aplikanta naruszającego obowiązujące zasady lub dobre obyczaje. 

Harmonogram praktyk jest dostępny tutaj  ikonki->ikona word

 

Aplikantów wszystkich roczników informujemy, że od 1 stycznia 2012 r. uległ zmianie Regulamin odbywania aplikacji radcowskiej w zakresie nieobecności na zajęciach i kolokwiach oraz program aplikacji w zakresie wykazu aktów prawnych, których znajomość obowiązuje na zajęciach i kolokwiach. Z treścią przedmiotowych uchwał KRRP można zapoznać się w zakładce Sprawy organizacyjne lub na stronie KIRP.

Żaneta Chustecka-Makuch

Kierownik Szkolenia Aplikantów    chustecka@oirp.szczecin.pl

 

Stefan Mazurkiewicz

Opiekun Aplikantów                   mazurkiewicz@oirp.szczecin.pl


www.gryf.pl Data aktualizacji: 2020-05-30 12:24:53  
treścią naszego serwisu jest: Okręgowa Izba Radców Prawnych w Szczecinie, OIRP Szczecin