Dzisiaj jest: Środa, 1 grudnia 2021r.
  KONTAKT  MEDIA  AKTUALNO?CI  LISTA RADCÓW 
Okr?gowa Izba Radców Prawnych
w Szczecinie

70-442 SZCZECIN, ul. Gen. Rayskiego nr 23/3
tel./fax  91-488-27-22, 91-489-16-70

sekretariat@oirp.szczecin.pl

Informacje radcowskie

 

banery->banner.gif

Przedstawicielstwo KRRP w Brukseli
Przedstawiciel KRRP w Brukseli reprezentuje interesy polskich radców prawnych od 2005, a dzi?ki wspó?pracy z innymi reprezentacjami i stowarzyszeniami prawniczymi oraz uczestniczeniu w pracach mi?dzynarodowych grup roboczych i komitetów czynnie bierze udzia? w procesie kszta?towania prawa i ustalania wspólnych stanowisk w sprawach istotnych dla ?rodowiska prawniczego. Przedstawicielstwo jest tak?e punktem kontaktowym w Brukseli, miejscem spotka?, szkole? i organizowania wizyt dla radców prawnych. Przedstawicielstwo ma s?u?y? wspiera? budow? wysokiej pozycji Krajowej Izby Radców Prawnych na arenie europejskiej i oraz ma wzmacnia? zwi?zki z innymi samorz?dami zawodowymi prawników.

Adres:
Conseil National de Conseillers Juridiques de Pologne
Avenue de la Joyeuse Entrée, 1/5 - Bte 14
B-1040 Bruksela
Tel./fax: +32 22 30 29 71
e-mail: przedstawicielstwo_krrp@skynet.be


Przedstawiciel KRRP w Brukseli (od 1 lipca)
Rafa? Ciesielski

www.gryf.pl Data aktualizacji: 2021-10-04 08:23:43  
tre?ci? naszego serwisu jest: Okr?gowa Izba Radców Prawnych w Szczecinie, OIRP Szczecin