Dzisiaj jest: Niedziela, 31 maja 2020r.
  KONTAKT  MEDIA  AKTUALNOŚCI  LISTA RADCÓW 
Okręgowa Izba Radców Prawnych
w Szczecinie

70-442 SZCZECIN, ul. Gen. Rayskiego nr 23/3
tel./fax  91-488-27-22, 91-489-16-70

sekretariat@oirp.szczecin.pl

Informacje radcowskie

 

banery->banner.gif

Szkolenia w OIRP Szczecin

Szanowne Koleżanki i Koledzy,

Radcy prawni mają ustawowy i wynikający z Kodeksu etyki radcy prawnego obowiązek dbałości o rozwój zawodowy podejmując kształcenie ustawiczne, które powinno być realizowane poprzez udział w szkoleniach zawodowych. Natomiast jednym z podstawowych zdań rady okręgowej izby radców prawnych jest doskonalenie zawodowe radców prawnych.

Przypomnienia wymaga, że Krajowa Rada Radców Prawnych podjęła uchwałę o rozliczaniu radców prawnych z realizacji tego obowiązku, przewidując przydzielanie punktów szkoleniowych, w tym również za każdą godzinę odbytego szkolenia zawodowego. W celu wypełnienia obowiązku brania udziału w szkoleniach zawodowych, radca prawny obowiązany jest uzyskać co najmniej 40 punktów szkoleniowych, w ciągu każdych kolejnych trzech lat, zwanych Cyklem Szkoleń Zawodowych. Pierwszy Cykl Szkoleń Zawodowych, w którym wymagane było uzyskanie 30 punktów, zakończył się w dniu 31 grudnia 2011 r., przy czym nadal istnieje możliwość zaewidencjonowania na poczet tego okresu punków szkoleniowych uzyskanych w I półroczu 2012 r.

Rada Okręgowej Izby Radców Prawnych w Szczecinie, wypełniając swój ustawowy obowiązek, wychodząc naprzeciw potrzebom Koleżanek i Kolegów oraz ułatwiając wykonanie tego obowiązku przez radców prawnych, samodzielnie organizuje szkolenia ustawiczne – odbywające się cyklicznie i regularnie w siedzibie Izby (środy radcowskie), szkolenia wyjazdowe (regionalne) wraz z OIRP w Poznaniu oraz OIRP w Koszalinie przy udziale Centrum Szkolenia Ustawicznego Radców Prawnych oraz proponuje branie udziału w szkoleniach organizowanych przez inne podmioty.

W kolejnych zakładkach znajdziecie Państwo bieżące informacje na temat wszystkich rodzajów odbywających się szkoleń oraz zasad uczestnictwa w nich wraz z formularzami zgłoszeniowymi.

Szkolenia zawodowe organizowane przez Radę otwarte są również dla Aplikantów, którzy będą mogli w nich uczestniczyć w razie niedostatecznej liczby zgłoszeń dokonanych przez radców prawnych.

Jako Kierownik Szkoleń Zawodowych, któremu Rada powierzyła zajęcie się tą sferą jej działalności wraz z Komisją do spraw szkoleń, w której funkcję Przewodniczącego pełni Kolega Stefan Mazurkiewicz, serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych do brania udziału w odbywających się szkoleniach, o których szczegółowe informacje oraz ich harmonogram, przyjęty przez Radę, są regularnie zamieszczane na stronie internetowej Izby.

Jednocześnie uprzejmie proszę o nadsyłanie na mój adres mailowy zagadnień, które Państwa zdaniem powinny stać się przedmiotem szkoleń zawodowych oraz konkretnych zapytań i problemów, które następnie będą zbiorczo przekazywane do zapraszanych wykładowców oraz staną się problematyką omawianą podczas szkoleń, pozwalającą rozwiać trapiące nasze środowisko wątpliwości.

dr Przemysław Mijal
Kierownik Szkoleń Zawodowych
Członek Prezydium

Proponujemy również zapoznać się z aktualnie obowiązującymi wewnętrznymi aktami prawnymi Krajowej Rady Radców Prawnych regulującymi kwestie związane z gromadzeniem punktów szkoleniowych, sposobem ich zaliczania oraz planem pracy Centrum Szkolenia ustawicznego Radców Prawnych.

Uchwała Nr 30/B/VII/2008 KRRP z dnia 6.06.2008 r. w sprawie określenia zasad wypełniania przez radcę prawnego obowiązku brania udziału w szkoleniach zawodowych

Uchwała Nr 46/VIII/2011 KRRP z dnia 21.05.2011 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad wypełniania przez radcę prawnego obowiązku brania udziału w szkoleniach zawodowych

Uchwała Nr 74/VIII/2011 KRPP z dnia 09.12.2011 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad wypełniania przez radcę prawnegoobowiązku brania udziału w szkoleniach zawodowych

Uchwała Nr 127/VII/2010 KRRP z dnia 18.06.2010 r. w sprawie planu pracy Centrum Szkolenia Ustawicznego Radców Prawnych w roku szkoleniowym 2010-2011

Uchwała Nr 45/VIII/2011 KRRP z dnia 21.05.2011 r. zmieniająca uchwałę w sprawie planu pracy Centrum Szkolenia Ustawicznego Radców Prawnych w roku szkoleniowym 2010-2011


www.gryf.pl Data aktualizacji: 2020-05-30 12:24:53  
treścią naszego serwisu jest: Okręgowa Izba Radców Prawnych w Szczecinie, OIRP Szczecin